ايدز در ايران و خطر جدی

در ايران نيز اخيرا آمارهای نگران کننده ای از افزايش مبتلايان به ايدز به گوش می رسد، به طوری که گفته شده که در سالهای اخير تعداد مبتلايان به ويروس اچ آی وی، چندين برابر شده است. اين آمارها نشان می دهد که ايران با يک اپيدمی جدی ايدز روبروست.


کشکول عناوین مذهبي ، فرهنگي وسیاسی
منبع این نوشته : منبع
ايدز