ربات شناسایی آهنگ در تلگرام  

 
شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در مکان های عمومی یا هرجای دیگر آهنگی در حال پخش باشد ولی ندانید این آهنگ متعلق به چه خواننده است و نام آن چیست.  اپلیکیشن هایی نظیر Shazam را می توانید دانلود کنید و به کمک آن از طریق صدای ضبط شده ی موزیک ، کامل آن موزیک را پیدا کنید. اما این روش هزینه بر بوده و نیازمند دانلود اپلیکیشن است. به همین منظور ربات های متنوعی در این راستا ساخته شده است تا به شما به منظور یافتن آهنگ مورد نظر کمک کند. در ادامه با ما همر

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  

perfect-uber  

ای مرده شورتونو ببرن، خبرگزاری های ایرانی 
که ازین کلنگ هم تنبل ترین
و عرضه ندارین یه چیزو درست به انگلیسی بنویسین (شایدم نمیدونن و بلد نیستن)
نوشته بیت کوین
میپرسم از خودم که کوین هم مگه بیت رهبری مانند داره؟ کوین کی هست؟
بعد فهمیدم برترینها منظورش bitcoin هست
خاککککککککککک
احمقا.
غروب امروز
گفتم بزنم بیرون
به جای فکر کردن به مزخرفات و خزعبلات
برم خرید و خرت و پرت بخرم
بچه ها
شهر خلوت تر شده
اینقدررررررر حال میده!!

قشنگ بوی کریسمس
همه جااااااا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1