آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
The search robot on our channel can easily search the file آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار and provide it to your students.
آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
کارآموزی پیرامون آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار را از اینجا دانلود نمایید.
خرید و

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
در سایت ما می توانید مقالات و پروژه هایی پیرامون موضوع آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار جستجو کنید.
پرسرعت ترین سایت برای دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار سایت ماست.
Do you have any familiarity with writing about آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار?
آیا م

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
در سایت ما می توانید مقالات و پروژه هایی پیرامون موضوع آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار جستجو کنید.
پرسرعت ترین سایت برای دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار سایت ماست.
Do you have any familiarity with writing about آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار?
آیا م

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
Learn how to learn about آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار by subscribing to our telegram channel.
You can download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار in a safe manner on this site.
نحوه استفاده از آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار چگونه است؟
The search robot on our channel can easily search the file آموزش برنامه WORD

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
Learn how to learn about آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار by subscribing to our telegram channel.
You can download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار in a safe manner on this site.
نحوه استفاده از آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار چگونه است؟
The search robot on our channel can easily search the file آموزش برنامه WORD

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

فایل ورد آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
مهمترین بخش فایل آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار چیست؟
Get the most current student files around آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار here.
چرا آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آ

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

فایل ورد آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
مهمترین بخش فایل آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار چیست؟
Get the most current student files around آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار here.
چرا آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آ

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

مرجع دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار با فرمت jar برای گوشی.
مطالب مرتبط با مقاله آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار در سایت معتبر ما.
دریافت ترجمه دوره کامل آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
آیا از خرید فایل آموزش برنامه WORD به زبان ساده

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

مرجع دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار با فرمت jar برای گوشی.
مطالب مرتبط با مقاله آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار در سایت معتبر ما.
دریافت ترجمه دوره کامل آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
آیا از خرید فایل آموزش برنامه WORD به زبان ساده

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

مرجع دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار با فرمت jar برای گوشی.
مطالب مرتبط با مقاله آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار در سایت معتبر ما.
دریافت ترجمه دوره کامل آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
آیا از خرید فایل آموزش برنامه WORD به زبان ساده

ادامه مطلب  

نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word  

ارزان ترین قیمت نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word
چگونه با خرید فایل نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word از این سایت امتیاز کسب نمایم؟
دانلود اختصاصی نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word از سایت ما با لینک مستقیم.
هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word نیازمندید را برایتان فراهم ساخته ایم.
آیا قصد خرید فایل نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word را دارید؟ روی لینک خرید کلیک نمایید.
پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون

ادامه مطلب  

نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word  

ارزان ترین قیمت نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word
چگونه با خرید فایل نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word از این سایت امتیاز کسب نمایم؟
دانلود اختصاصی نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word از سایت ما با لینک مستقیم.
هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word نیازمندید را برایتان فراهم ساخته ایم.
آیا قصد خرید فایل نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word را دارید؟ روی لینک خرید کلیک نمایید.
پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون

ادامه مطلب  

نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word  

ارزان ترین قیمت نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word
چگونه با خرید فایل نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word از این سایت امتیاز کسب نمایم؟
دانلود اختصاصی نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word از سایت ما با لینک مستقیم.
هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word نیازمندید را برایتان فراهم ساخته ایم.
آیا قصد خرید فایل نمونه سوال فصل اول ریاضی هفتم word را دارید؟ روی لینک خرید کلیک نمایید.
پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

لینک دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
نحوه استفاده از آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار چگونه است؟
اگر در خصوص آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار اطلاعاتی نیاز دارید اینجا کلیک کنید.
ترجمه مورد تایید و بدون اشتباه درمورد آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار را از اینجا خریداری

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

لینک دانلود آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
نحوه استفاده از آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار چگونه است؟
اگر در خصوص آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار اطلاعاتی نیاز دارید اینجا کلیک کنید.
ترجمه مورد تایید و بدون اشتباه درمورد آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار را از اینجا خریداری

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
دیگر به جستجو برای آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار ادامه ندهید.
آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
How will I get more information when I buy آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار from this website?
خرید آموزش برنامه WORD به زبان ساده ور

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
دیگر به جستجو برای آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار ادامه ندهید.
آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
How will I get more information when I buy آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار from this website?
خرید آموزش برنامه WORD به زبان ساده ور

ادامه مطلب  

آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار  

free download آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار
دیگر به جستجو برای آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار ادامه ندهید.
آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود.
How will I get more information when I buy آموزش برنامه WORD به زبان ساده وروان مخصوص دانش آموزان و دانشجویان تازه کار from this website?
خرید آموزش برنامه WORD به زبان ساده ور

ادامه مطلب  

موضوعات اصلی سبک زندگی در رسانه‌ها  

یکی از مدخل‌های صفحه‌ی اصلی Yahooگزینه‌ی shaineاست. معادل این مدخل را درYahooمکتوب با عنوان lifestyleمی‌توان دید. در سایر موتورهای جست‌وجو و سایت‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نیز عموماً بخشی مهم به سبک زندگی اختصاص داده شده است. 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ Alex H با نام Theres No Turning Back به همراه ریمیکس Remix  

Artist: Alex H | Music Name: Theres No Turning Back | Genre: House | Released: 2014 | Alex H – Theres No Turning Back (Original Mix and Remix)

هنرمند: الکس اچ | نام موزیک: دیگر راه برگشتی نیست | سبک: هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: بریتانیا
دانلود آهنگ (الکس اچ) Alex H با نام (دیگر راه برگشتی نیست) There's No Turning Back (به همراه ریمیکس Remix)
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ضرورت ثبت و تکمیل اطلاعات دفاتر در سامانه مدیریت خدمات دفاتر سازمان تا31شهریور  

مدیریت خدمات دفاتر
۲۳:۲۴

اطلاعیه شماره ۱۸ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش پیرو اطلاعیه شماره ۱۷ با توجه به ضرورت ثبت و تکمیل اطلاعات دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات در سامانه مدیریت خدمات دفاتر سازمان و
مهلت تعیین شده تا 97/07/16
 
 
مجدداً اعلام و تاکید میگردد در صورت عدم ثبت اطلاعات در این سامانه تا تاریخ اعلام شده، پروانه این دفاتر تعلیق و به کلیه دستگاههای خدمت دهنده ابلاغ خواهد شد نسبت به قطع خدمات ا

ادامه مطلب  

اگــــــــــر روشنفکری باشد ...  

اگر روشنفکری باشد عکس پروفایل با گوشی فلان، ساعت مارک با پولهای بانک ،ناله برای جیب فقیران هنگام نذری در محرم ،تمسخر جوان سیزده ساله زیر تانک،من خاموش فکر...                                                                                   ***اگر روشنفکری باشد سکس،خود ارضایی و همجنسبازی،ناله برای عربی بودن متن صیغه ی یک عمر عشق بازی...
من خاموش فکر...    
***اگر روشنفکری باشد زِید،جی اف،دوست دختر،همکلاسی و ناموس مردم فقط برای یک شب،اما غیرت برای افسانه هزا

ادامه مطلب  

ارثیه مادری  

گفته بودند برادر شهیده نفرستش جبهه. منم می گفتم همین جا بهت نیاز داریم نمی خواد بری. گفت وقتی داداشم شهید شد، مادرم با دست خودش داداشمو با لباس سپاه تنش گذاشت تو قبر. من بالای قبر ایستاده بودم. مادرم همین‌طور که دست‌اش روی جنازه بود، گفت: «می‌ری جبهه شهید می‌شی برمی‌گردی یا جنگ تموم می‌شه برمی‌گردی. ما سید اشرفی هستیم. من چه طور پیش فاطمه زهرا(س) سربلند کنم؟ جوون دارم و نفرستم؟ روز قیامت چی جواب بدم؟ شرمنده‌ی فاطمه‌ی زهرا بمونم؟» آقای فر

ادامه مطلب  

دانلودمقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبيه سازی جامع ديناميکی غيرخطی دسته موتورهای هيدروليکی به فرمت word  

مرجع دانلود مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word
بروزترین پایان نامه ها و تحقیقات مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word با فرمت doc تنها در این سایت.
مطالب مرتبط با مقاله مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word در سایت معتبر ما.
You can download the file مقاله کامل وآ

ادامه مطلب  

دانلودمقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبيه سازی جامع ديناميکی غيرخطی دسته موتورهای هيدروليکی به فرمت word  

مرجع دانلود مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word
بروزترین پایان نامه ها و تحقیقات مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word با فرمت doc تنها در این سایت.
مطالب مرتبط با مقاله مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word در سایت معتبر ما.
You can download the file مقاله کامل وآ

ادامه مطلب  

دانلودمقاله با عنوان مقايسه خواص چدن آلياژي نسوز و فولاد زنگ نزن در توليد منيفولد دود خودروها به فرمت word  

موضوع فنی و مهندسی
خرید مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما.
How will I get more information when I buy مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word from this website?
پرسرعت ترین سایت برای دانلود مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word سایت ماس

ادامه مطلب  

دانلودمقاله با عنوان مقايسه خواص چدن آلياژي نسوز و فولاد زنگ نزن در توليد منيفولد دود خودروها به فرمت word  

موضوع فنی و مهندسی
خرید مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما.
How will I get more information when I buy مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word from this website?
پرسرعت ترین سایت برای دانلود مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word سایت ماس

ادامه مطلب  

دانلودمقاله با عنوان مقايسه خواص چدن آلياژي نسوز و فولاد زنگ نزن در توليد منيفولد دود خودروها به فرمت word  

موضوع فنی و مهندسی
خرید مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما.
How will I get more information when I buy مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word from this website?
پرسرعت ترین سایت برای دانلود مقاله با عنوان مقایسه خواص چدن آلیاژی نسوز و فولاد زنگ نزن در تولید منیفولد دود خودروها به فرمت word سایت ماس

ادامه مطلب  

دانلودمقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبيه سازی جامع ديناميکی غيرخطی دسته موتورهای هيدروليکی به فرمت word  

بخشی از مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word
همه مقالات پیرامون مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word به فروش می رسند.
پروژه تحقیقی مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word
اگر نمی دانید مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دس

ادامه مطلب  

دانلودمقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبيه سازی جامع ديناميکی غيرخطی دسته موتورهای هيدروليکی به فرمت word  

بخشی از مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word
همه مقالات پیرامون مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word به فروش می رسند.
پروژه تحقیقی مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی به فرمت word
اگر نمی دانید مقاله کامل وآماده مهندسی با عنوان شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دس

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ Martin Garrix & Dua Lipa با نام Scared to Be Lonely به همراه ریمیکس Remix  

Artist: Martin Garrix & Dua Lipa | Music Name: Scared to Be Lonely | Genre: Future bass | Released: 2017 | Album: Dua Lipa | Martin Garrix & Dua Lipa – Scared to Be Lonely (Original Mix and Remix)

هنرمند: دوآ لیپا و مارتین گریکس | نام موزیک: ترس از تنها بودن | سبک: فیوچر و بیس | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: هلند و انگلستان
دانلود آهنگ (دوآ لیپا و مارتین گریکس) Martin Garrix & Dua Lipa با نام (ترس از تنها بودن) Scared to Be Lonely (به همراه ریمیکس Remix)
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کلامی از شیخ بهایی  

 آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !اگر کم کار کند، میگویند تنبل است !اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است !اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است !اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است !و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین !لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کردو جز از خداوند نباید از کسی ترسید.پس

ادامه مطلب  

فال روز حافظ  

من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنمصد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حوربا خاک کوی دوست برابر نمی‌کنم
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت استگفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم
هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مراتا در میان میکده سر بر نمی‌کنم
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کنمحتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم
این تقویم تمام که با شاهدان شهرناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت استمن ترک خاک بوسی این در نمی‌کنم

ادامه مطلب  

فال روز حافظ  

من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنمصد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حوربا خاک کوی دوست برابر نمی‌کنم
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت استگفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم
هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مراتا در میان میکده سر بر نمی‌کنم
ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کنمحتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم
این تقویم تمام که با شاهدان شهرناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت استمن ترک خاک بوسی این در نمی‌کنم

ادامه مطلب  

روز جهانی کودک  

اگر تو نبودی
جهان، بی خنده های تو معنا نخواهد داشت. اگر تو نباشی، هیچ بهاری ـ حتی اگر لبریز شکوفه باشد ـ دیدن ندارد.
اگر تو نبودی، باران ها همه دلگیر می شدند و هیچ مادری عاشقانه زیر باران ها، بی چتر لبخند نمی زد. اگر تو نبودی، آسمان با همه حجم آبی اش، در چشم های همیشه خیس هر پدری، دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد که به زندانی کوچک بیش نمی ماند.
اگر تو نبودی، شمعدانی های لب پنجره، این گونه زیبا گل نمی کردند و عطر سیب، دیگر معنایی نداشت.
ادامه مط

ادامه مطلب  

جملاتی زیبا درمورد تجارت  

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.خرج: اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.پس انداز: آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.ریسک: هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.سرمایه گذاری: همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.انتظارات: صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است، آن

ادامه مطلب  

آیا این‌ها موضوعات اصلی سبک زندگی هستند؟  

سؤالی که در اینجا خودنمایی می‌کند آن است که از بین موضوعات و عناوین بسیار زیادی که همگی ذیل سبک زندگی می‌گنجند، چرا این موارد در صدر قرار گرفته‌اند؟ و به‌دنبال آن، این مسئله مطرح می‌شود که انتخاب این موارد در رسانه‌ به‌عنوان مدخل‌های اصلی سبک زندگی، چه مبانی و زمینه‌هایی دارد؛ چه لوازمی پیش می‌آورد؛ چه نتایجی از آن حاصل می‌شود، چه بدیل‌هایی برای آن قابل تصور است و چه دلالت‌ها و اشارت‌هایی می‌توان به آن نسبت داد.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

طرح ازدواج آسان گروه ماندگار فیلم  

طرح ازدواج آسان ماندگار فیلم ایذه


بصـورت نقــد و اقســاط


قابل اجرا در شهرستانهای ایذه و باغملک + مناطق حومه
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر مراجعه کنید


خوزستان ـ ایذه ـ چهارراه امام ـ جنب بانک کشاورزی


مدیریت : رضا محمدی 09389210238 ـ 09170417336

ادامه مطلب  

آهنگ "به نام دل" از رضا صادقی + متن  

آهنگ "به نام دل" از رضا صادقی + متن
 
 
 
به نام دل به نام شاهد و می
به نام تار و تنبور و دف و نی
 
به نام عاشقان لاابالی
به نام همنشینان خیالی
 
به نام دست های جام بردار
به نام عاشقان رفته بر دار
 
به نام مجلس بزم شبانه
به نام سرور این آشیانه
 
خوشا جامی که مولا در کفم داد
به دستی نی به دیگر او دفم داد
 
خوشا رقصان در آیم من به کویش
ببوسم دست و رخسار نکویش
 
خوشا آندم که از او می‌نویسم
ز رقص و ذکر یاهو می‌نویسم
 
صدایم داد تا از او بخوانم
که من هم درد غ

ادامه مطلب  

نرم افزار ساخت بازی رایانه ای Scratch مورد استفاده دانش آموزان پایه نهم  

   نرم افزار ساخت بازی رایانه ای  Scratch ورژن 1.4 که در کتاب کار و فناوری پایه نهم آمده است، دارای منوی کاملا فارسی برای ساخت بازی رایانه ای است.


    لینک دانلود
 پس از دانلود آن رابه کمک نرم افزار  WinRAR از حالت فشرده خارج کرده و به طور خیلی راحت نصب نمایید.     توجه: این نرم افزار را در پوشه با نام فارسی ذخیره نکنید. چون در این صورت قابل نصب نیست.

ادامه مطلب  

service Vietnam client's machine on site 2nd,Aug  

Our technician went to Vietnam country to service local client’s Tea Bag Packing Machine on 2nd,Aug,
Which named C13 Double Chamber Tea Bag Packing Machine,more details,welcome visit
company website.
 
Last week this client tell us he need service on site, some wrong with his machine.
Our company immediately arrange technician went to Vietnam.
 
Our technician found some machine parts  are damage, and sensor also have malfunction. Machine begin normal operation after repair and replace some parts & sensor.
 
Now technician still in Vietnam to observed machine, also taught client how to right operate way, show some right way of  maintain machine .
 
Everything is smoothly,finally Vietnam clients are satisfied with our after-s

ادامه مطلب  

السلام علیک یا حسن بن علیّ المجتبی ...  

آیت الله محمدهادی یوسفی غروی استاد تاریخ اسلام و تشیع گفت: آنچه در میان عامه مردم در رابطه با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) مشهور و معروف است روز 28 صفر است. اما بزرگان و علمای حوزه روز 7 صفر را به عنوان روز شهادت این امام همام، روز عزا و تعزیه می دانند.  

یوسفی غروی با بیان این که تمام شیعیان در دنیا به غیر ایران هفتم صفر را به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبی(ع) عزاداری می کنند، می گوید: در کشور ما این روز به عنوان سالروز میلاد امام هفتم(ع) تبریک

ادامه مطلب  

السلام علیک یا حسن بن علیّ المجتبی ...  

آیت الله محمدهادی یوسفی غروی استاد تاریخ اسلام و تشیع گفت: آنچه در میان عامه مردم در رابطه با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) مشهور و معروف است روز 28 صفر است. اما بزرگان و علمای حوزه روز 7 صفر را به عنوان روز شهادت این امام همام، روز عزا و تعزیه می دانند.  

یوسفی غروی با بیان این که تمام شیعیان در دنیا به غیر ایران هفتم صفر را به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبی(ع) عزاداری می کنند، می گوید: در کشور ما این روز به عنوان سالروز میلاد امام هفتم(ع) تبریک

ادامه مطلب  

دانلود کتاب آموزش Word  

با سلام خدمت دوستان عزیز.
در این پست یک کتاب نسبتا جامع در مورد آموزش ورد (Microsoft Office Word) قرار می گیرد امیدوارم مورد پسند دوستان باشد.
نرم افزار Microsoft Word، معمولاً جزو اولین نرم افزارهایی است که علاقه مندان به آشنایی با فناوری اطلاعات تمایل به آموختن آن دارند. این نرم افزار با توجه به گسترده وسیع کاربردهای آن، تقریباً برای هر فردی از دانش آموزان گرفته تا دانشجویان و اساتید قابل استفاده است.اگر بخواهید به هر دلیلی، متنی را به صورت تایپ شده و با ص

ادامه مطلب  

پاییز سال بعد  

 
 
ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻭﻴﺘﺎﺭﻡ
ﻣﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻢ
ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺒﻮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭﻡ
ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﺳﺎﻛﺘﻢ ﺳﺮﺩﻡ
ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﺷﺎﻳﺪ
ﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺮﺩﻡ
ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻴﺒﻮﺳﻤﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻢ
ﺗﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺪﻩ ﻣﻴﺮﺳﻲ
ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺩﺍﻣﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ
ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻳﻪ ﺍﻏﻮﺵ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎش
ﺍﻏﻮﺵ

ادامه مطلب  

علم امام رضا (ع)  

مرحوم شیخ صدوق و شیخ حرّعاملى به نقل از اباصلت هروى نقل می كنند:
امام علىّ بن موسى الرّضا علیه السلام به تمام زبان ها و لغات
آشنا و مسلّط بود و با مردم با زبان محلّى خودشان صحبت
مى نمود و بلكه حضرت در لهجه و تلفّظ كلمات ، از خود مردم
فصیح تر سخن مى گفت تا جائى كه مورد حیرت و تعجّب همه
 اقشار و افراد قرار مى گرفت .
اباصلت گوید یكی از روزها به آن حضرت عرض كردم :
 
یابن رسول اللّه ! شما چگونه به همه زبان ها و لغت ها آشنا شده اى ؛
 
و این چنین ساده ، م

ادامه مطلب  

گلشن دیدار  

غیرِ تو را هر چه بخواهم کم است .
لذِتِ بی یادِ تو هم یک دم است.
گلشنِ دیدارِ  تو جانم کند.
عشقِ به جز عشقِ حقیقی غم است.
بویِ خوش و روی خوش ، آهنگِ خوش.
هر سه که شیرین نشود علقم (هر چیز تلخ) است.
کلِّ جهان تا که نگردم پدید.
شر کده و خانِگه ارقم (مار سیاه و سفید کشنده) است.
بی رخِ لیلی همه چیزِ جهان.
در نظرم چرکِ کف و بلغم است.
بهرِ سراییدنِ معشوقِ محض.
هر چه به دستم برسد مرقم است.

ادامه مطلب  

IELTS Reading Tips  

1. Don’t expect to understand every word
If you don’t understand a word in the reading test there are two things you can do:
You can look at the words and sentences around it for clues as to its meaning or you can move on and forget about it.
2. Practice your reading skills NOT your IELTS skills
Reading for pleasure a little every day will not only improve your English skills but also improve your vocabulary.
3. Read the instructions VERY carefully
Even if a number is written as a word it counts as a number e.g. Thirty two is counted as 32. ‘Thirty two cars’ is one word and a number.
If the answer asks for two words only and the answer is red and yellow, you should write ‘red, yellow’, not ‘red and yellow’. Red and yellow is three and therefore incorrect.
Finally, one word

ادامه مطلب  

در خضری دشت بیاض فقط به " کشاورزی " فکر کنید ؛  

 خشکسالی در سال های اخیر تجارب زیادی رو به ما آموخت و خیلیامون قدرِ آب رو بیشتر از گذشته فهمیدیم ؛
خضری دشت بیاض با اقلیمِ منحصر بفردِ خودش،بهترین آب و هوا رو برای کشاورزی داره و جوونای شهر باید بیشتر از گذشته
به کشاورزی روی بیارن  . . .
کشتِ محصولاتی نظیرِ زعفران،زرشک،عناب و آلوئه ورا میتونه در کوتاه مدّت(حداقل سه سال)درآمد و سودِ نسبتاً خوبی رو
عایدِ کشاورزای خضری دشت بیاض کنه به گونه ای که دیگه هیچوقت از کشاورزی خسته نشده و روز به روز بر ع

ادامه مطلب  

آهِ شقایق . . .  

توی این روزهـــا و شبهـــــای قشنگ و خواستنــــی
آسمــــون رو دوس دارم ستــــاره نقّــــــــــاشی کنن
به ستـــــــاره ها بگم با همدیگــــــه آشتی بشن
دست به دست هم بدن خاکمو آب پاشی کنن
بوی خاک، آدمــــــــــو از سنگدلیـــــــا دور میکنه
نمی خوام که خاکمو سفــــــــال و کاشی بکنن !
خدایا بگـــــــــــــــو به بچّه های همســـــــایۀ من
تا به کی میخــــــــوان بـــرام مانـــــع تراشی بکنن ؟!
نمیدونن که یه روز آهِ شقـــــایق می گیـــ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >