سوالات شرعی + دینی + عقیده و...  

احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیاء + زندگی اولیاء + اهل تصوف + 

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

سوالات شرعی + دینی + عقیده و...  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

سوالات شرعی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

شروع به کار وبلاگ رسمی دارالعلوم  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

سوالات شرعی اهل سنت  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

سوالات شرعی بانوان  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

 

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

با سلام و عرض ادب خدمت شما خواننده‌ی گرامی
اینجا وبلاگ رسمیِ سایت بزرگ : "سوالات شرعی" است.
 
پاسخ تمام سوالات شرعی شما، در فقه شافعی بسیار مستند، ارائه شده و شما بزرگواران میتونید پاسخ سوالات خود را در سایت رسمی ما جستجو و پیدا کنید.
 
این سایت بسیار غنی است اما اگر احیانا سوالی داشتید و پاسخ اون را نیافتید، با ما در ارتباط باشید تا پاسخگوی شما باشیم.
 
سایت رسمی بزرگترین مرکز پاسخگویی به سوالات ديني و شرعی :
                  https://sdini.com
 
       

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات ديني
با سلام و عرض ادب خدمت شما خواننده‌ی گرامی
 
اینجا وبلاگ رسمیِ سایت بزرگ : "سوالات شرعی" است.
 
پاسخ تمام سوالات شرعی شما، در فقه شافعی بسیار مستند، ارائه شده و شما بزرگواران میتونید پاسخ سوالات خود را در سایت رسمی ما جستجو و پیدا کنید.
 
این سایت بسیار غنی است اما اگر احیانا سوالی داشتید و پاسخ اون را نیافتید، با ما در ارتباط باشید تا پاسخگوی شما باشیم.
 
سایت رسمی بزرگترین مرکز پاسخگویی به سوالات ديني و

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی
بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات ديني
سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی

ادامه مطلب  

سوالات شرعی  

قادرمرزی
اهل سنت دهگلان+سوالات شرعی فقه شافعی

جمعه نهم تیر ۱۳۹۶
سوالات شرعی
بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات ديني
سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دی

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

قادرمرزی
اهل سنت دهگلان+سوالات شرعی فقه شافعی

جمعه نهم تیر ۱۳۹۶
سوالات شرعی
بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات ديني
سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دی

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی عقیدتی  

قادرمرزی
اهل سنت دهگلان+سوالات شرعی فقه شافعی

جمعه نهم تیر ۱۳۹۶
سوالات شرعی
بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات ديني
سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دی

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

سوالات شرعی  

سوالات شرعی + ديني + عقیده و...
احکام فقهی+سوالات ديني+سوالات شرعی+ سوالات خصوصی بانوان + سوالات خصوصی آقایان + سوالات شرعی فقه شافعی + سوالات عقیده + عقیده اهل سنت و جماعت + اهل سنت + اهل تسنن + اهل سنت و جماعت + اشعری + عقاید اهل سنت + شافعی + شافعیه + اشعریه + اهل سنت ایران + اهل سنت جهان + اسلام + دین اسلام + احکام شرعی دین اسلام + احکام دین اسلام + سوالات تاریخی اسلام + زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم + زندگی خلفای راشدین + زندگی صحابه + زندگی انبیا

ادامه مطلب  

سوالات شرعی  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات شرعی+ديني+اسلامی+عقیدتی+رد شبهات


درباره وبلاگ
با سلامبه بزرگترین سایت رسمیپاسخگوئی به سوالات شرعی خوش آمدید.آدرس رسمی ما:sdini.com و sdini.ir و نیز در تلگرام به کانال ما مراجعه کنید :soal_dini @

منوی اصلی
صفحه نخستپست الکترونیکآرشیو مطالبعناوین مطالب وبلاگ

پیوندهای روزانه
سوالات شرعی بانوانسوالات خصوصی بانوانسوالات عقیدتیسوالات شرعیبزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دينيتمام پیوندها

آرشیو
تیر ۱۳۹۶

برچسب‌ها
سو

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

گزارش مجلسی‌ها از ماجرای "لو رفتن سوالات امتحانی نهایی"/ امنیت سوالات تایید شد  

خبر24:در حالی برخی از دانش آموزان و اولیای آنها بر لورفتن سوالات امتحان نهایی تاکید دارند که مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و مجلس این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند؛ اگر هم تخلفاتی جزئی رخ داده باشد، تاثیری در سرنوشت دانش‌آموزان نداشته است.

ادامه مطلب  

اهل سنت و جماعت  

اهل سنت و جماعت-اهل سنت شافعی-احکام مذهب شافعی-فقه مذهب شافعی-سوالات خصوصی بانوان-سوالات خصوصی آقایان-سوالات عقیدتی اهل سنت-عقیده ی اهل سنت-عقیده ی اهل سنت و جماعت-معرفی اهل سنت و جماعت-زندگی بزرگان دین-اسلام-دین اسلام-اسلام شناسی-خداشناسی
 
Sdini.com
Sdini.ir
 
Sdini.blogfa.com
و کانال تلگرامی :
Soal_dini@

ادامه مطلب  

دانلود کامل مستقیم سوالات استخدامی متصدی امور بانکی  

دانلود کامل رایگان و مستقیم سوالات استخدامی متصدی امور بانکی -بانکی
نمونه سوالات استخدامی 96 بانک صنعت و معدن متصدی امور بانکی -بانکی کد شغل 3270 , نمونه سوالات استخدامی 96 بانک مسکن متصدی امور بانکی -بانکی کد شغل 3270 , نمونه سوالات استخدامی 96 متصدی امور بانکی -بانکی کد شغل 3270 , نمونه سوالات استخدامی 96 متصدی امور بانکی -بانکی کد شغل 3270
نمونه سوالات تخصصی شامل :
متصدی امور بانکی  بانکی
سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱ و ۲ (شامل ۵۵۰ سوال با جواب)
سوالا

ادامه مطلب  

سوال وپاسخ تشریحی حسابان خرداد ۹۶ داخل کشور  

از اینجا فایل رو دانلود کنید.
سوال وپاسخ تشریحی حسابان خرداد ۹۶ داخل کشور
 
نقدی بر حسابان ١-چینش سوالات مناسب نبود. مثلا لازم بود سوال ٢ وسط سوالات باشه.٢-یك موضوع خاص(برداشتن قدر) در ٤ سوال سنجش شده بود!٣- مثلثات ٢٥/ كم بارم داشت، كه البته كیفیت سوالات این فصل پایین بود.٤-سوال حل معادله به روش هندسی در سطح نهایی نبود و دوباره بودن ان نیز از موضوع قدر مطلق دلزدگی می اورد.٥- سوالات فراگیر نبود و موضوعات بسیار كلیدی لازم برای سال بعد در سوالات دید

ادامه مطلب  

سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی سال 96 (کد شغل 3036)  

 
سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی 96 , سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی 1396 ,سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی 3036, سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی pdf ,نمونه سوالات استخدامی دبیر ادبیات فارسی
نمونه سوالات استخدامی نظم فارسی 300 سوال و نثر فارسی 1200 سوال (همگی با جواب)
نمونه سوالات استخدامی کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات 700 سوال  فنون ادبی 150 سوال عروض و قافیه 550 سوال سبک شناسی 450 سوال)  (همگی با جواب)
نمونه سوالات استخدامی زبان فارسی (املا  نگا

ادامه مطلب  

سوالات و کلید مرحله اول المپیادهای علمی سال تحصیلی 95-96  

باشگاه دانش پژوهان جوان سوالات و کلید (اولیه) مرحله اول المپیادهای علمی را منتشر کرد که میتونید از اینجا دریافتشون کنید
دقت کنید تا روز 17 بهمن ماه فرصت برای ابراز اعتراض و نظرات احتمالی در خصوص سوالات و کلید پیشنهادی وجود داره.
 
مشاوره و رفع اشکال فیزیک کنکور و  المپیاد : 09374559437  ، Tehranphys@gmail.com
 

ادامه مطلب  

دفترچه کنکور سال قبل  

برای دانلود نمونه سئوالات کنکور سالهای قبل ... (کلیک کنید)
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 95
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 94
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 93
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 92
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 91
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 90
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 89
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 88
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 87
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 86
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 85
سو

ادامه مطلب  

مراقبت های لازم در تربیت دینی فرزندان  

 1- پاسخ درست به سوالات
درک و فهم کودک نسبت به مسائل مذهبی بسیار محدود است و به همین علت او دائما در زمینه های گوناگون به سوال و پرسش می پردازد تا دامنه اطلاعات خود را وسیع تر سازد آن چه مهم است دادن پاسخ به سوالات است که باید درست و قانع کننده باشد موفقیت در این امر بسته به آن است که والدین و مربیان، خود اعتقادات 

ادامه مطلب  

نمونه سوالات تولیمو و تافل  

وب سایت آموزشی نمونه سوالات تولیمو و تافل با امکان دانلود رایگان نمونه سوالات ، منابع آموزشی و برنامه ریزی مطالعه و همچنین پشتیبانی آموزشی توانسته خدمت بسیار ارزنده ای را به داوطلبان آزمون های پیشرفته زبان انگلیسی ارائه نماید. 
منابع و نمونه سوالات آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته 

ادامه مطلب  

دفترچه کنکور سال قبل رشته های تجربی،ریاضی و انسانی  

برای دانلود نمونه سئوالات کنکور سالهای قبل ... (کلیک کنید)
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 95
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 94
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 93
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 92
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 91
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 90
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 89
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 88
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 87
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 86
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 85
سو

ادامه مطلب  

بزرگترین مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی  

قادرمرزی
 
 
اهل سنت,اهل سنت و جماعت,مذهب شافعی,قادرمرزی,دهگلان
 ادرس رسمی اهل سنت و جماعت

ادامه مطلب  

 

نمونه سوالات جغرافیای خاک ها همراه با پاسخ نامه:
نمونه سوالات:
دانلودنمونه سوالات جغرافیای خاک ها همراه با پاسخ نامه کارشناسی در طی سالهای مختلف تحصیلی همراه با پاسخ نامه با قیمت بسیار مناسب  را میتوانید در لینک زیر دریافت کنید.
برای دریافت سایر مطالب لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.(قیمت۱۰۰۰تومان)
 http://file-folder.ir/1396/03/28/نمونه-سوالات-جغر…اک-ها-همراه-با-پ/ ‎

ادامه مطلب  

سوالات آزمون نمونه دولتی کرمانشاه(95_96)  

سوالات آزمون نمونه دولتی کرمانشاه(95_96)
 


ردیف
نام درس
تعداد سوالات
ضریب

۱
پیام های آسمان

۱۰

۲


۲
فارسی
۱۵
۲

۳

عربی
۸
۱

۴
مطالعات اجتماعی(جغرافیا،تاریخ،مدنی)

۱۰

۱


۵

انگلیسی

۷

۱


۶

علوم تجربی

۲۵

۲

۷
ریاضی

۲۵

۳

جمع کل
۱۰۰

 
دانلود
 
منبع:http://darsito.ir

ادامه مطلب  

مسابقه پيامكي كتابخواني از كتاب داستان راستان  

....مسابقه پیامكی از طرف ادراه كل كتابخانه های عمومی استان برگرفته از كتاب داستان راستان شهید  مطهری برگزار می شود  تعداد سوالات ده می باشد كه آخرین فرصت شركت در این مسابقه بیستم بهمن می باشد باری دریافت سوالات می توانید به تمام كتابخانه های تحت پوشش نهاد كتابحانه های عمومی كشور مراجعه  فرمایید./
 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1