آشنایى به نام بسم الله الرحمن الرحیم  

الله اکبرکه نتوان تو را وصف کرد از بس بزرگى خدایاکه تو را وصف نتوانامّا توان صدا کردنتوان یاد کردننه به صفتى که من به تو بدهمکه من که باشم که به تو چیزى بدهم؟تنها، تو را صدا مى زنممى خوانمبا نامى که خود بر خود نهادىبه مخلوقى به نام و اسم خودت تو را مى خوانمکه خواندنى هستى و خودت گفتى بخوانبخوان مرا به نام هاى زیباى منهمان اسماء الحسنىصدایت مى زنمیا من له الأسماء الحسنىمى خوانمتبه نامى که خود بر خود نهادىبه اللهبه اسم اللههمان بسم اللهکه گ

ادامه مطلب  

آشنایى به نام بسم الله الرحمن الرحیم  

الله اکبرکه نتوان تو را وصف کرد از بس بزرگى خدایاکه تو را وصف نتوانامّا توان صدا کردنتوان یاد کردننه به صفتى که من به تو بدهمکه من که باشم که به تو چیزى بدهم؟تنها، تو را صدا مى زنممى خوانمبا نامى که خود بر خود نهادىبه مخلوقى به نام و اسم خودت تو را مى خوانمکه خواندنى هستى و خودت گفتى بخوانبخوان مرا به نام هاى زیباى منهمان اسماء الحسنىصدایت مى زنمیا من له الأسماء الحسنىمى خوانمتبه نامى که خود بر خود نهادىبه اللهبه اسم اللههمان بسم اللهکه گ

ادامه مطلب  

اندر احوالات بنده ....  

یکی  از  استعداد  های  درخشانم  در  نقاشي نقاشي هامو   زدم  اتاقم  هر کی میاد تو اتاقم   اولین چیزی نگاهشونو جذب میکنه   نقاشي  هامهولی خب باید حسشم  بیاد     دل تنگ  حنام  داشتم فکر میکردم  کسيو  به اندازه ی حنا  دوست  ندارم  (برادرزادمه)عاقا  فیلم  : کلیکThe Transporter Refueledمحشره حتما دان کنید  هیجان انگیز 

ادامه مطلب  

اندر احوالات بنده ....  

یکی  از  استعداد  های  درخشانم  در  نقاشي نقاشي هامو   زدم  اتاقم  هر کی میاد تو اتاقم   اولین چیزی نگاهشونو جذب میکنه   نقاشي  هامهولی خب باید حسشم  بیاد     دل تنگ  حنام  داشتم فکر میکردم  کسيو  به اندازه ی حنا  دوست  ندارم  (برادرزادمه)عاقا  فیلم  : کلیکThe Transporter Refueledمحشره حتما دان کنید  هیجان انگیز 

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

انواع پوشش کاغذ دیواری؛رومالین؛بلکا  

بهترین کاغذدیواریهای قابل شستشو را از ما بخواهیدفروش زیباترین طرحهای 2017 نصب سریع و عالی       ارزانترین قیمتارسال درب منزل  با نصب و بدون نصببازدید رایگانفروش انواع پوششهای سلولزی بلکا -رومالین- پتینه-زمرداجرای نقاشي سقفها اجرای نقاشي  کاغذ دیواری   بلکا رومالینارسال کاتالوگ توسط تلگرام 09122865396

ادامه مطلب  

والک های توچال و درکه  

والک های عکس اول و دوم برای درکه و والک سومین عکس برای توچال است، والک های درکه به دلیل حاصلخیزی خاک، رطوبت و آفتاب بیشتر چاق و چله ترند. امسال خوشبختانه و فعلآ چوپان ها و دام های کمتری نسبت به سال های قبل در این مناطق هستند و والک های بیشتری رو میشه چید. با اینحال نمیشه نادیده گرفت که چراي بیشتر دام ها و رفت و آمد قاطرها اطراف درکه و کود بجا مانده از این چهارپایان ارتباط مستقیمی با حاصلخیزی خاک و در نتیجه بزرگتر بودن والک های این منطقه دارد.

ادامه مطلب  

 

پدر آسمانی، خدای زنده با درود و سپاس به،حضور پر جلال تو آمده ایم  تا ترا به خاطر قدوسيتت، به خاطر رحمتت و بزرگی و عظمت ات سپاس گویئم. تو را شکر میکنیم ای رحيم و بزرگوار که ما  فرزندان تو هستیم و اجازه میدهی ترا پدر خطاب کنیم. پدر جان ما را مدد کن تا فرزندان شایسته ای برای تو باشیم، ضعف هایمان را به ما نشان بده تا در اصلاح آن بکوشیم و نقطه قوت ما گردد برای جلال نام مقدس ات. ما را به حال خود رها مکن و اجازه بده روح القدس عزیزجای پای ترا در زندگی

ادامه مطلب  

3. قصه های من و بابام _ جلد یک  

قصه های من و بابام، جلد 1داستان مصور
قصه ها و نقاشي از اریش اُزِربازپرداخت و نوشتۀ ایرج جهانشاهیانتشارات فاطمیچاپ یازدهم 1375100 صفحه
کتاب برگزیدۀ سال 1361 و برندۀ جایزۀ شورای کتاب کودک.
یکی بود، یکی نبود. یک پدر بود و یک پسر بود. آن پدر بابای خوب من بود، آن پسر هم من بودم.من خیلی کوچک بودم که مادرم مرد. من ماندم و بابام. بابام مرا خیلی دوست داشت. او می خواست من همیشه خوشحال باشم و بخندم. می خواست خوب تربیت شوم و خوب درس بخوانم و انسانی مهربان باشم. من

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

لیست نهایی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گزبرخوار  

#انتخابات_شورای_شهر 
 
۱_ آقای یوسف احمدی جزی فرزند عباس
۲_آقای سيد سعادت باقری فرزند سيد ابوالحسن
۳_آقای احسان پاینده جزی فرزند ناصر
۴_آقای مرتضی پاینده جزی فرزند حسن
۵_خانم فرشته حسينعلی پور جزی فرزند قنبرعلی
۶_آقای احمدرضا حق شناس جزی فرزند رضا
۷_آقای مصطفی حکیمیان جزی فرزند حسينعلی
۸_ آقای حسين ریاحی جزی فرزند حیدرعلی
۹_ آقای عبدالرضا شایان فرزند نعمت اله
۱۰_ آقای مرتضی شریفیان جزی فرزند شکراله
۱۱_ آقای روح اله عابدی جزی فرزند

ادامه مطلب  

مچ اندازی  

امشب با امیرعلی _ برادر سيزده ساله م _ مچ انداختم حدس بزنید کی برنده شد ؟.....خب معلومه ! من ! والا  تازه پشت لبش سبز شده !انتظار دیگه ای بود ؟ ________________________________________راستش خودمم اول انتظار دیگه ای داشتم !الان میگم هنوز زمان میبره تا مرد شه ... قصد دارم چند روز دیگه که آقا رحيم اومدپیشنهاد کنم بین مردای خونه این مسابقه برگزار بشه ! گرچه مشخصه کی برنده ست ... 

ادامه مطلب  

مچ اندازی  

امشب با امیرعلی _ برادر سيزده ساله م _ مچ انداختم حدس بزنید کی برنده شد ؟.....خب معلومه ! من ! والا  تازه پشت لبش سبز شده !انتظار دیگه ای بود ؟ ________________________________________راستش خودمم اول انتظار دیگه ای داشتم !الان میگم هنوز زمان میبره تا مرد شه ... قصد دارم چند روز دیگه که آقا رحيم اومدپیشنهاد کنم بین مردای خونه این مسابقه برگزار بشه ! گرچه مشخصه کی برنده ست ... 

ادامه مطلب  

مچ اندازی  

امشب با امیرعلی _ برادر سيزده ساله م _ مچ انداختم حدس بزنید کی برنده شد ؟.....خب معلومه ! من ! والا  تازه پشت لبش سبز شده !انتظار دیگه ای بود ؟ ________________________________________راستش خودمم اول انتظار دیگه ای داشتم !الان میگم هنوز زمان میبره تا مرد شه ... قصد دارم چند روز دیگه که آقا رحيم اومدپیشنهاد کنم بین مردای خونه این مسابقه برگزار بشه ! گرچه مشخصه کی برنده ست ... 

ادامه مطلب  

مچ اندازی  

امشب با امیرعلی _ برادر سيزده ساله م _ مچ انداختم حدس بزنید کی برنده شد ؟.....خب معلومه ! من ! والا  تازه پشت لبش سبز شده !انتظار دیگه ای بود ؟ ________________________________________راستش خودمم اول انتظار دیگه ای داشتم !الان میگم هنوز زمان میبره تا مرد شه ... قصد دارم چند روز دیگه که آقا رحيم اومدپیشنهاد کنم بین مردای خونه این مسابقه برگزار بشه ! گرچه مشخصه کی برنده ست ... 

ادامه مطلب  

مچ اندازی  

امشب با امیرعلی _ برادر سيزده ساله م _ مچ انداختم حدس بزنید کی برنده شد ؟.....خب معلومه ! من ! والا  تازه پشت لبش سبز شده !انتظار دیگه ای بود ؟ ________________________________________راستش خودمم اول انتظار دیگه ای داشتم !الان میگم هنوز زمان میبره تا مرد شه ... قصد دارم چند روز دیگه که آقا رحيم اومدپیشنهاد کنم بین مردای خونه این مسابقه برگزار بشه ! گرچه مشخصه کی برنده ست ... 

ادامه مطلب  

مچ اندازی  

امشب با امیرعلی _ برادر سيزده ساله م _ مچ انداختم حدس بزنید کی برنده شد ؟.....خب معلومه ! من ! والا  تازه پشت لبش سبز شده !انتظار دیگه ای بود ؟ ________________________________________راستش خودمم اول انتظار دیگه ای داشتم !الان میگم هنوز زمان میبره تا مرد شه ... قصد دارم چند روز دیگه که آقا رحيم اومدپیشنهاد کنم بین مردای خونه این مسابقه برگزار بشه ! گرچه مشخصه کی برنده ست ... 

ادامه مطلب  

شام آخر  

[ad_1] عصرایران: "لئوناردو داوینچی" موقع کشیدن تابلو "شام آخر" دچار مشکل بزرگی شد. او میبایست "خیر و نیکی" را به شکل "عیسي" و بدی را به شکل "یهودا" (که از یاران عیسي (ع) بود و هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند) تصویر میکرد. کار را نیمه تمام رها کرد تا مدلهای آرمانیش را پیدا کند.روزی در مراسم همسرائی ، تصویر کامل مسيح را در چهره یکی از آن جوانان یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرح هائی برداشت.سه سال گذشت. تابلوی "شام آخر" تقریبا

ادامه مطلب  

آموزش تزیین جام ساده با اکلیل  

[ad_1] آموزش تزیین جام ساده با اکلیل ، را برای شما عزیزان و کاربران محترم مجله دلگرم قرار داده ایم , با مجله دلگرم همراه باشید.   آموزش تزیین جام ساده با اکلیل       + 6 - 3 [ad_2] لینک منبع بازنشر: مفیدستان عبارات مرتبط کلماتی برای این موضوع ♛تاج نقره راهنمای مراسم عروسي و جشن شما♛ آموزش تزیین …♛تاج نقره راهنمای مراسم عروسي و جشن شما♛ آموزش تزیین حنا برای جشن حنا ایده های نو و هنر در خانهبافتنی در خانهسفره آرایی و میوه …آموزش د

ادامه مطلب  

آموزش تزیین جام ساده با اکلیل  

[ad_1] آموزش تزیین جام ساده با اکلیل ، را برای شما عزیزان و کاربران محترم مجله دلگرم قرار داده ایم , با مجله دلگرم همراه باشید.   آموزش تزیین جام ساده با اکلیل       + 6 - 3 [ad_2] لینک منبع بازنشر: مفیدستان عبارات مرتبط کلماتی برای این موضوع ♛تاج نقره راهنمای مراسم عروسي و جشن شما♛ آموزش تزیین …♛تاج نقره راهنمای مراسم عروسي و جشن شما♛ آموزش تزیین حنا برای جشن حنا ایده های نو و هنر در خانهبافتنی در خانهسفره آرایی و میوه …آموزش د

ادامه مطلب  

تنبل پلشت  

این روزها شدم یه آدم تنبل پلشت که هیچ کار مفیدی انجام نمیده، نمیدونم شایدم من کار مفید رو مساوی با مرتب بودن اتاق و مرتب بودن خودم و مرتب بودن ذهنم میدونم که هیچ کدوم از این چیزا اتفاق نیافتاده توی این چند روز. حتی به این فکر میکنم که برم توی همون مغازه توی انقلاب تایپیست بشم، چون سه چهارتا همکار خانم داشت  که میتونستن روحیه منو دگرگون کنن.  البته واقعا دارم چرت میگم، ولی دیدن آدما و راه رفتن و از خونه بیرون اومدن خیلی تأثیر خوبی توی رو

ادامه مطلب  

تنبل پلشت  

این روزها شدم یه آدم تنبل پلشت که هیچ کار مفیدی انجام نمیده، نمیدونم شایدم من کار مفید رو مساوی با مرتب بودن اتاق و مرتب بودن خودم و مرتب بودن ذهنم میدونم که هیچ کدوم از این چیزا اتفاق نیافتاده توی این چند روز. حتی به این فکر میکنم که برم توی همون مغازه توی انقلاب تایپیست بشم، چون سه چهارتا همکار خانم داشت  که میتونستن روحیه منو دگرگون کنن.  البته واقعا دارم چرت میگم، ولی دیدن آدما و راه رفتن و از خونه بیرون اومدن خیلی تأثیر خوبی توی رو

ادامه مطلب  

تنبل پلشت  

این روزها شدم یه آدم تنبل پلشت که هیچ کار مفیدی انجام نمیده، نمیدونم شایدم من کار مفید رو مساوی با مرتب بودن اتاق و مرتب بودن خودم و مرتب بودن ذهنم میدونم که هیچ کدوم از این چیزا اتفاق نیافتاده توی این چند روز. حتی به این فکر میکنم که برم توی همون مغازه توی انقلاب تایپیست بشم، چون سه چهارتا همکار خانم داشت  که میتونستن روحیه منو دگرگون کنن.  البته واقعا دارم چرت میگم، ولی دیدن آدما و راه رفتن و از خونه بیرون اومدن خیلی تأثیر خوبی توی رو

ادامه مطلب  

به هم ریخته + هوای تازه  

حالم خوب نیست، همون طوری که اتاقم به هم ریخته‌س خودمم به هم ریخته هستم. آواز استادم رو گوش دادم ولی وسطش بغض کردم. نتونستم کامل گوش کنم. مدتی هست حتی دیگه حس آواز خوندن هم ندارم. دیشب گفتم یه فیلم ببینم حالم خوب بشه، فکر میکردم فیلمه مسخره بازی و خنده دار هست ولی از یه جایی  به بعد خسته کننده و غمگین بود. دو سه تا کار مهم دارم ولی حوصله هیچ کاری رو ندارم. امشب حتما بیگ بنگ تئوری نگاه میکنم، فقط اون میتونه حال منو خوب کنه. اگه این دو سه تا کار

ادامه مطلب  

به هم ریخته + هوای تازه  

حالم خوب نیست، همون طوری که اتاقم به هم ریخته‌س خودمم به هم ریخته هستم. آواز استادم رو گوش دادم ولی وسطش بغض کردم. نتونستم کامل گوش کنم. مدتی هست حتی دیگه حس آواز خوندن هم ندارم. دیشب گفتم یه فیلم ببینم حالم خوب بشه، فکر میکردم فیلمه مسخره بازی و خنده دار هست ولی از یه جایی  به بعد خسته کننده و غمگین بود. دو سه تا کار مهم دارم ولی حوصله هیچ کاری رو ندارم. امشب حتما بیگ بنگ تئوری نگاه میکنم، فقط اون میتونه حال منو خوب کنه. اگه این دو سه تا کار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1