کنکور را چگونه گذراندم ؟! :)  

خب..من دومین باری بود ک کنکور میدادم...بخاطر همینم از سوم مهر شروع کردم.
آزمون هم قلمچی میرفتم و یکی از درسام ک باعث شده بود سال اول رتبه ی دلخواهمو بدست نیارم رو هم کلاس رفتم.
بیشتر سعی میکردم کتاب های بیشتری بخونم تا اینکه یه درسو کلاس برم.
اینم فهرست کتابام:
1)ادبیات :ادبیات جامع نشر الگو،ادبیات موضوعی چهارجلدی نشر الگو+موج آزمون
2)عربی:خیلی سبز+جامع نشر الگو+شصت آزمون گاج+موج آزمون
3)دین و زندگی :گاج نقره ای +درسنامه ی همگامان
4)زبان:هیچی! ولی ا

ادامه مطلب  

مجموعه آموزش رسم الگو و دوخت 12 نوع دامن  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مجموعه آموزش رسم الگو و دوخت 12 نوع دامن       لینک نمونه آموزش دامن شلواری به صورت رایگان     http://s3.picofile.com/file/8232610942/Education_skirt_Bureau.zip.html    دوست دارید که برای عید چندتا دامن شیک بدوزید ؟ دوست دارید بدون اینکه هزینه ی زیادی صرف کنید دامن های زیبا برای خودتون

ادامه مطلب  

مجموعه آموزش رسم الگو و دوخت 12 نوع دامن  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مجموعه آموزش رسم الگو و دوخت 12 نوع دامن       لینک نمونه آموزش دامن شلواری به صورت رایگان     http://s3.picofile.com/file/8232610942/Education_skirt_Bureau.zip.html    دوست دارید که برای عید چندتا دامن شیک بدوزید ؟ دوست دارید بدون اینکه هزینه ی زیادی صرف کنید دامن های زیبا برای خودتون

ادامه مطلب  

شستشو فرش و پادری های نمدی در منزل  

شستشو فرش و پادری های نمدي در منزل
شستشو فرش و پادری های نمدي در منزل. اگر فرش یا پادری های نمدي دارید. این مقاله مورد نیاز شماست. در این مقاله  قصد داریم قالیشویی و شستشوی فرش های نمدي را بررسی کنیم.
یکی از نکات مهم این است که فرش ها یا پادری های نمدي خود را زیاد
نشویید. و برای شستشوی نمد حتما به یک  قالیشویی حرفه ای یا کسی که تجربه
کافی داشته باشد مراجعه کنید. برای شستشوی فرش نمدي هرگز آن را درون ماشین
لباسشویی نیندازید. زیرا ماشین لباسشویی م

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

دامن با برش عمودی شانل  

 
از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه
دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید
 
پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی
 الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید
 
ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید
ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش
 تا پهلو منتقل کنید
 
جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید .ساسون های واقع
 در خط ب

ادامه مطلب  

آموزش متحرک سازی یک کاراکتر انسانی با الگو برداری از یک نمونه انسانی در Maya  

آموزش متحرک سازی یک کاراکتر انسانی با الگو برداری از یک نمونه انسانی در Maya
آموزش متحرک سازی یک کاراکتر انسانی با الگو برداری از یک نمونه انسانی در Maya

عنوان اصلی : Animating a Dialogue Scene in Maya در این کورس آموزشی نحوه متحرک سازی اجزای مختلف یک کاراکتر انسانی را با استفاده از ابزارها و امکانات نرم افزار مایا خواهید آموخت. همچنین در این آموزش ، با الهام گرفتن از نحوه صحبت کردن کاراکتر انسانی و حرکات آن در موقع صحبت کردن این تکنیک بر روی انیمیشن ها پیاده

ادامه مطلب  

آموزش متحرک سازی یک کاراکتر انسانی با الگو برداری از یک نمونه انسانی در Maya  

آموزش متحرک سازی یک کاراکتر انسانی با الگو برداری از یک نمونه انسانی در Maya
آموزش متحرک سازی یک کاراکتر انسانی با الگو برداری از یک نمونه انسانی در Maya

عنوان اصلی : Animating a Dialogue Scene in Maya در این کورس آموزشی نحوه متحرک سازی اجزای مختلف یک کاراکتر انسانی را با استفاده از ابزارها و امکانات نرم افزار مایا خواهید آموخت. همچنین در این آموزش ، با الهام گرفتن از نحوه صحبت کردن کاراکتر انسانی و حرکات آن در موقع صحبت کردن این تکنیک بر روی انیمیشن ها پیاده

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

الهه هستم یک الگو : دی  

همیشه فکر میکردم باید بچه دار شم تا بشم الگوی یک نفر! تا به کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و فکر کردن و رشد کردن و محبت کردن و آدم خوبی بودن تشویقش کنم. (نمیگم که من آدم خوب یا با محبت یا فکوری (! ) هستم ولی میدونم آدمیم که اهل رشدم! همین نوید میده که میتونم یه روزی همه ی اونا بشم! )اما اتفاق جالبی افتاد این تابستون! وقتی بهار شروع کرد همراهم کتابای هری پاترو خوند، و با سرعتو علاقه ی خیلی زیادی همشونو تو کمتر از یک ماه تموم کرد، یهو خودمو یه الگو دیدم!

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

بالا تنه _ قسمت 2  

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم
 
۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید
*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید
*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید
۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی
عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید
۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر
۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به
وسط پشت

ادامه مطلب  

خیاطی کردنمان :)  

در حال دوختن یک روبالشتکی چهل تيکه واسه خودم هستم.البته چندین روزه. منتظر میمونم یه تيکه کوچولو پارچه از جایی اضافه بیاد تا برش دارم و به تيکه های قبلی متصلش کنم.
نمیدونم چقدر طول خواهد کشید.بستگی داره به چه سرعتی پارچه گیرم بیاد.
خلاصه خیاط شدم رفت =)))))

ادامه مطلب  

کلیپ های آموزشی نصب ویندوز  

کلیپ های آموزشی نصب ویندوز 
گروه آموزشی ای دی یو در بخشی جداگانه ، آموزش نصب ویندوز 7و8و10 را به صورت مالتی مدیا و تصویری ارائه کرده است.
برای مشاهده این کلیپ های می توانید وارد وبسایت گروه آموزشی ای دی یو کلیپ شده و سپس از صفحه اصلی منوی دسته بندی کلیپ ها را انتخاب نمایید.
در پنل سمت راست قسمت آموزش نصب ویندوز را کلیک کرده و آموزش ها به شرح زیر را مشاهده فرمایید.
1- آموزش مقدمات نصب ویندوز
2- آموزش نصب ویندوز 7
3-آموزش نصب ویندوز 8
4- آموزش نصب ویندو

ادامه مطلب  

آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - ب  

آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - با زیرنویس ا
آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - با زیرنویس ا

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور طرح های گرافیکی قدیمی و کلاسیک را الگوی کار خود قرار داده و بر مبنای آن ها طراحی گرافیکی بروزی انجام دهید. مدرس مجموعه تمامی مباحث را به زبانی ساده و در حین انجام پروژه های واقعی در این زمی

ادامه مطلب  

آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - ب  

آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - با زیرنویس ا
آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - با زیرنویس ا

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور طرح های گرافیکی قدیمی و کلاسیک را الگوی کار خود قرار داده و بر مبنای آن ها طراحی گرافیکی بروزی انجام دهید. مدرس مجموعه تمامی مباحث را به زبانی ساده و در حین انجام پروژه های واقعی در این زمی

ادامه مطلب  

آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - ب  

آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - با زیرنویس ا
آموزش الگو قرار دادن طرح های گرافیکی کلاسیک و ساخت طرح های مدرن برپایه آن ها بوسیله Illustrator - با زیرنویس ا

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور طرح های گرافیکی قدیمی و کلاسیک را الگوی کار خود قرار داده و بر مبنای آن ها طراحی گرافیکی بروزی انجام دهید. مدرس مجموعه تمامی مباحث را به زبانی ساده و در حین انجام پروژه های واقعی در این زمی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1